Bytový dům v Ústí nad Labem, Koněvova 22

 

Oprava a zateplení fasády začaly nejprve přípravou podkladu. NesoudržnIMAG4983ou omítku jsme odstranili a celou fasádu omyli tlakovou vodou. Po vyschnutí byla nanesena disperzní penetrační hmota Prince Color® Multigrund PGM, použitá i mezi dalšími vrstvami fasády. Jako výplň odstraněné nesoudržné omítky byla použita jádrová omítka Prince Color® K 01. Po vyzrání omítky už přišlo na řadu zateplení domu. Zvolili jsme materiál BASF EPS 70 NEO o síle 100 mm (šedý polystyren) z důvodu vyšších termo izolačních vlastností, čímž došlo k menšímu snížení propustnosti denního světla do bytů, a také vyšší estetické hodnotě (izolant rozšířil okenní špalety méně a dům tak nevypadá jako kulometné hnízdo) oproti běžně používanému EPS 70 (bílý polystyren). Náročnějším prvkem bylo vypořádání se s novým rádiusem a hloubkou okenních špalet o sílu izolantu. Nejvhodnějším materiálem pro kulaté špalety byl XPS (extrudovaný polystyren)s naší lamelovou úpravou uvnitř. Zbylé dutiny byly vyplněny nízko expanzní PUR pěnou k docílení lepších termo izolačních i pevnostních vlastností oblých špalet. Pro lepení fasády bylo použito lepidlo Prince Color® Z 301 DUO spolu se standardním kotvením hmoždinkami pro zateplovací systémy, které byly zafrézovány a zakryty izolačními zátkami. Tím je docíleno zamezení viditelnosti talířových hmoždinek přes vrchní konečnou část fasády při změnách teplot a orosení povrchu. Toto se projevuje právě při absenci těchto krytek tak, že se talíře hmoždinek vykreslí v podobě rozdílné vnější vlhkosti na povrchu fasády. Z dlouhodobého hlediska se pak vytváří trvalé obrazce ve tvaru koleček na celé fasádě. Po těchto krocích následovalo natažení stěrkového tmelu Prince Color® Z 301 PS ve dvou vrstvách spolu se skelnou armovací mřížkou VERTEX. Po vyzrání stavební chemie pod finální vrstvu byla nanesena penetrace Prince Color® Multigrund PGU. Následovala vrchní finální zatíraná silikonová omítka Prince Color® Multiputz ZS.Okenní špalety a šambrány (ozdobný architektonický prvek, který rámuje a tím zdůrazňuje okna či dveře na vnější fasádě)jsou na tomto domě zajímavé nejen svým tvarem, ale také použitým fasádním materiálem Waschelputz, použitý v tmavém odstínu i na soklu domu. Je to materiál obsahující minerály, viditelně slídu, což dodává těmto plochám zajímavý vzhled, zejména při odrazu slunečního svitu od částí slídy v omítce. Tento materiál byl použit např. na Tančícím domě v Praze a na vile Lídy Baarové. Parapety a další vodorovné části domu byly zakryty plechem s odstínem barvy podle výběru investora. Tato barva byla požita i pro další plechové výčnělky (košíčky plynových topidel) a jiné. Závěrem byla ošetřena spodní část soklu hydrofobním nátěrem pro vyšší ochranu proti vodě.

Prohlédněte si další obrázky ze stavby: